+38 (093)  990-30-70

Новости

Королевский бал у Вас дома

водоспоживання

 1. АРМ «Договір»
 2. АРМ «Розрахунок зі споживачами»
 3. АРМ «Фінансова частина»

Завантажити демо-версію ПРК «Водоспоживання»

Увага! Для роботи програми потрібно встановлені Microsoft Office Access (2003 або пізніші версії), а також Microsoft SQL Server (2005 або більш пізні версії) .
Для установки демо-версії потрібні права адміністратора.

На численні прохання наших шановних потенційних користувачів в 2005 році на основі ПРК «Енергозбут» був розроблений програмно-розрахунковий комплекс «Водоспоживання» (ПРК «Водоспоживання»).

ПРК «Водоспоживання» призначений для комплексної автоматизації:

 • роботи з договорами;
 • обліку відключень і показань приладів обліку;
 • фактичних розрахунків реалізованої і відпущеної води;
 • формування фінансових і платіжних документів;
 • обліку платежів, що надійшли;
 • отримання інтегрованої інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.

Комплекс складається з двох частин: серверна вдає із себе базу даних Microsoft SQL Server; клієнтська містить користувальницькі додатки, які включають в себе форми, запити, звіти, макроси і модулі VBA.

Серверна частина (Microsoft SQL Server) забезпечує надійність зберігання даних і їх захист від несанкціонованого доступу, а вбудовані можливості (використання уявлень, збережених процедур, функцій, тригерів і ін.) Дозволяють швидко обробляти великі обсяги інформації.

Клієнтська частина ділиться на 3 автоматизованих робочих місця (АРМу), реалізованих в Microsoft Access. MS Access, як частину пакета MS Office, завдяки звичному інтерфейсу сприяє швидкому освоєнню програми і дозволяє виводити дані в поширені формати MS Word і MS Excell. Крім того, використовуючи стандартні інструменти MS Office, досвідчені користувачі можуть оперативно створювати власні звіти. Останнє є важливим в умовах постійно мінливих вимог до форм подання інформації.

ПРК «Водоспоживання» складається з трьох базових АРМов: «Договір», «Розрахунок зі споживачами» і «Фінансова частина». Вони призначені для автоматизації більшості основних функцій, які виконуються при розрахунках зі споживачами. На основі об'єктів (запити, форми і звіти) базових (надлишкових) АРМов можна легко сформувати довільну кількість АРМів для виконання окремих функцій, редагування і / або перегляду інформації, наприклад, «Плановий відділ» або «Керівник» тощо

Дані АРМа «Фінансова частина» можуть бути інтегровані з іншими бухгалтерськими системами, в т.ч. «1С».

АРМ «Договір»

АРМ «Договір» призначений для введення вихідної інформації, опису об'єктів системи теплопостачання та підготовки текстів договорів і додатків. У модулі передбачена реалізація наступних функцій:

 • створення і ведення основних довідкових даних: реквізитів абонентів, характеристик систем водопостачання, норм споживання, тарифів, банків, класифікаторів, вулиць, насосних, вузлів обліку і т.д .;
 • формування та друк тексту договору і додатків;
 • формування форм і звітів для аналізу підключених навантажень в різних часових розрізах з розбивкою по тарифам, споживачам, абонентам, насосним і т.д .;

Початкові форми «Диспетчер» усіх АРМов, в т. Ч. АРМа «Договір» являє собою зміст, тобто перелік основних розділів (зліва) і операцій (праворуч), що відкривають форми / звіти / таблиці або запускають розрахунок. Кожен пункт меню головної форми може бути налаштований для перегляду / редагування персонально для кожного користувача.

Рис.1 «Диспетчер» АРМа «Договір»

АРМ «Договір» активно використовується на першому етапі впровадження підсистеми, для занесення вихідної інформації, в подальшому - періодично для введення нових договорів. Робота з АРМом закінчується формуванням текстів та додатків до договорів. При цьому активно використовується інтеграція з MS Office, наприклад, текст договору формуються в документі MS Word. Передбачені можливості прогнозування відпустки води і оплати по місяцях, кварталах, році, з розбивкою по споживачах і тарифами.

АРМ «Розрахунок зі споживачами»

АРМ «Розрахунок водоспоживання та водовідведення» дозволяє провести розрахунки на підставі даних, введених в АРМе «Договір», і провести аналіз отриманих результатів. У модулі передбачена реалізація наступних функцій:

 • введення вихідної інформації для розрахунків (відключення, показання приладів обліку, промивання);
 • розрахунок водоспоживання та водовідведення;
 • проведення перерахунків;
 • формування актів виконаних робіт і додатків до них.

введення вихідної інформації для розрахунків (відключення, показання приладів обліку, промивання);  розрахунок водоспоживання та водовідведення;  проведення перерахунків;  формування актів виконаних робіт і додатків до них

Рис.1 «Диспетчер» АРМа «Договір»

Розрахунок ведеться по кожній нормі з урахуванням режиму роботи споживачів, всіх відключень за розрахунковий період, показань приладів комерційного обліку та лімітів споживання.

АРМ «Фінансова частина»

АРМ «Фінансова частина» призначений для автоматизації збору, зберігання і обробки результатів розрахунку, формування та друку платіжних документів, аналізу виписаних і оплачених платіжних документів, формування звітів, довідок, листів та іншої документації, наприклад:

 • рахунки і платіжні вимоги;
 • рахунки-фактури;
 • реєстри по банкам;
 • книга продажів і книга покупок;
 • формування та друк звітів про заборгованості; актів звірки; листів про відгуки платіжних вимог, телефонограм про відключення за несплату і т.д.
 • претензійна робота;
 • звіти про дебіторську заборгованість в різних видах

претензійна робота;  звіти про дебіторську заборгованість в різних видах

Мал. 4. «Диспетчер» АРМа «Фінансова частина»

АРМ «Фінансова частина» найдинамічніший, тому що постійно змінюються вимоги до документації. Зміни вимог до звітної документації, в основному, не стосуються структури зберігання інформації, головне полягає в автоматизації функцій аналізу і підготовки даних для вихідних документів і тут особливо яскраво проявляються гідності Access, який легко інтегрується з MS Office. Тому, крім поширених форм і звітів, розроблений ряд базових (досить надлишкових) форм і звітів, на підставі яких користувач може самостійно формувати документи за допомогою засобів MS Office.

Формування і друк платіжних документів (рахунків-фактур, платіжних вимог, реєстрів по банкам) в основному виконується в формі «Нараховано (Облік платежів)». Для цього використовуються керуючі кнопки в нижній частині форми (рис.5).

5)

Рис.5. Форма «Нараховано (облік платежів)»

У висновку, слід зазначити, що ПРК «Енергозбут», найкраще з якого запозичене в АРМ «Водоспоживання» створювався, удосконалювався і вдосконалюється в тісному творчому взаємодії з нашими користувачами. Кожен з них вносив щось нове, тому загальна кількість форм і звітів давно перевалило за 800 і кожен може знайти те, що йому необхідно.